Dalsza realizacja działań w ramach projektu Kooperacje 3D

Kobiety oraz mężczyźni spacerujący, biegający oraz jeźdzący na rowerze po  alejce w parku. W parku znajduje się wiele zielonych drzew. fot. pixabay.com
„Śląski Pakiet dla Mieszkańca” - dalsza realizacja działań w ramach projektu Kooperacje 3D
W ramach projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" w roku 2022 zaplanowano realizację turnusów usprawniających po przebytym COVID-19. Turnusy usprawniające odbywać się będą w trybie stacjonarnym, ambulatoryjnym oraz przeznaczone będą dla dorosłych mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej.