Dodatkowe środki dla projektu „Śląskie pomaga”

Dwie dłonie stykające się ze soba placami wskazującymi Śląski Pakiet dla Mieszkańca
„Śląski pakiet dla Mieszkańca” - dodatkowe środki dla projektu „Śląskie pomaga”
Wobec braku stabilizacji sytuacji pandemicznej w kraju Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości projektu „Śląskie pomaga” o kolejne 2 miliony złotych oraz przedłużeniu jego realizacji do maja 2021 roku.

W całej Europie osoby starsze, zależne, z niepełnosprawnościami są narażone na większe ryzyko śmierci z powodu koronawirusa. W województwie śląskim błyskawicznie zdecydowano, że fundusze unijne pomogą zmniejszyć to zagrożenie. Już w kwietniu placówki mogły składać wnioski, a od połowy maja otrzymały wsparcie na ochronę swoich podopiecznych wraz z personelem.

Unijne fundusze można było wydatkować na zatrudnienie dodatkowych pracowników, na odzież ochronną i środki dezynfekcyjne, na potrzebny sprzęt medyczny oraz testy na obecność koronawirusa. Środki trafiły do podmiotów, które na podstawie wymaganych zezwoleń prowadzą placówkę opieki całodobowej, w tym: jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i kościelnych, a także prywatnych przedsiębiorców.

Za dotacje z projektu „Śląskie pomaga” kupiono między innymi koncentratory tlenu, które nie potrzebują obsługi fachowców, a skutecznie ratują życie osób z dusznościami do czasu przyjazdu karetki. Równie ważne w zwalczaniu zagrożenia życia są pulsoksymetry do mierzenia nasycenia krwi tlenem. Dotacje przeznaczono również na środki ochrony osobistej dla personelu DPS.

Projekt ten ma za zadanie w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pensjonariuszy, jak i ich opiekunów.

W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowana będzie wypłata środków dla partnerów projektu na zakup środków ochrony indywidualnej. W ramach projektu prowadzone będą również miejsca czasowego pobytu dla mieszkańców i kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z usługami opiekuńczymi i możliwością wykonywania testów na obecność SARS-COV-2.

Obecnie wartość II Filaru wzrosła do 45,7 mln złotych, a łączna pula środków „Śląskiego pakietu dla Mieszkańca” wynosi już w chwili obecnej ponad 129 mln złotych.