Dodatkowe środki na zakup środków ochrony osobistej

Dwie dłonie każda trzymająca puzel Śląski Pakiet dla Mieszkańca
„Śląski pakiet dla Mieszkańca”- dodatkowe środki na zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zwiększenia wartości projektu „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych” o 15 milionów złotych. Dodatkowo wydłużony został okres realizacji projektu do czerwca 2021 roku. Dzięki temu wsparcie zostanie skierowane do większej liczby podmiotów.

Działanie to jest odpowiedzią na kształtujące się potrzeby w regionie w zakresie ochrony zdrowia i życia wobec panującej epidemii COVID-19.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Fundusz Górnośląski S.A., który zakupił środki ochrony osobistej dla medyków ze szpitali.

Pomocą są objęte placówki, które decyzją wojewody zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w związku z sytuacją epidemiczną oraz te, które udzielają specjalistycznych świadczeń medycznych, kluczowych z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19.

Dotychczas Fundusz Górnośląski S.A. zakupił niemal 4 mln środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek, rękawiczek, fartuchów, przyłbic itp., z czego ok. 1,5 mln sztuk już przekazano szpitalom.

Obecna wartość I Filaru wzrosła do 79,9 mln złotych, a łączna pula środków „Śląskiego pakietu dla Mieszkańca” wynosi w chwili obecnej ponad 129 mln złotych.