Dodatkowe wsparcie dla Partnerów projektu Śląskie pomaga

Gogle ochronne leżące na maseczkach jednorazowych fot. MierCatPhotography /pixabay.com

„Śląski Pakiet dla Mieszkańca”- dodatkowe wsparcie dla Partnerów projektu Śląskie pomaga

W lutym 2021 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji projektu „Śląskie pomaga” przeprowadził dodatkowy nabór wniosków dla dotychczasowych Partnerów projektu.

Procedura naboru wniosków została zakończona, a szczegółowy wykaz Partnerów, którzy zostali zakwalifikowani do dofinansowania znajduje się na stronie projektu Śląskie pomaga.

Partnerzy otrzymali dofinansowanie na zadanie związane z zapewnieniem i podniesieniem ochrony osobistej personelu placówek przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, tj. w szczególności na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników.