Kolejne projekty wspierające mieszkańców regionu

Dłoń osoby dorosłej trzyma dłoń dziecka Śląskie Pakiet dla Mieszkańca
„Śląski pakiet dla Mieszkańca” – kolejne projekty wspierają mieszkańców regionu w obliczu pandemii
W Województwie Śląskim realizowane są kolejne projekty w ramach „Śląskiego pakietu dla Mieszkańca”. II Filar wzbogaciły działania projektu Śląskie kadry DPS vs COVID-19 oraz Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, które wspierają zdrowie i życie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dalsze działania związane z walką z COVID-19 skierowane są do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek opieki całodobowej, a także schronisk dla bezdomnych.

Obecnie wartość II Filaru wzrosła do 43 mln złotych, a łączna pula środków „Śląskiego pakietu dla Mieszkańca” wynosi już w chwili obecnej ponad 111 mln złotych.