Kolejne wsparcie w walce z covid-19

Sześć rąk trzymających sie wzajemnie na tle trawy Śląskie Pakiet dla Mieszkańca
„Śląski pakiet dla Mieszkańca”- wsparcie w walce z rozprzestrzenianiem się covid-19 dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej
W ramach II filaru wzbogacone zostały działania w ramach projektu: Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przewiduje wykonanie testów na obecność covid-19 wśród pracowników pomocy społecznej.

Obecnie wartość II Filaru wzrosła do 43,7 mln złotych, a łączna pula środków „Śląskiego pakietu dla Mieszkańca” wynosi już w chwili obecnej ponad 112 mln złotych.