Kontynuacja działań w ramach projektu Kooperacji 3D

Kobieta oraz mężczyzna idą ścieżką w parku z kijami nordic walking. Osoby ubrane są w sportowe spodnie, koszulki oraz buty.  Kobieta ma kolczyki oraz plecak założony na plecy.  Mężczyzna na ręce ma założony zegarek. W około jest dużo drzew oraz zieleni. fot. pixabay.com
„Śląski Pakiet dla Mieszkańca”- Kontynuacja działań w ramach projektu Kooperacji 3D

W ramach projektu "Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" kontynuowane jest zadanie polegające na organizacji turnusów dla mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy przebyli COVID-19.

W ramach wsparcia uczestnicy turnusów będą mieć zapewnione usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, medyczne, rehabilitacyjno-usprawniające, wsparcie psychologa i terapeuty zajęciowego oraz odpowiednie warunki bytowe (nocleg i wyżywienie), a także testowanie na COVID-19. Planuje się, że z dwutygodniowych turnusów usprawniających skorzysta 100 mieszkańców DPS-ów z terenu województwa śląskiego.