Śląski pakiet dla Mieszkańca

 Śląskie Pakiet dla Mieszkańca Śląskie Pakiet dla Mieszkańca

„Śląski pakiet dla Mieszkańca” szczególnym wsparciem regionu w obliczu pandemii

Śląski pakiet dla Mieszkańca to działania skierowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, które powstały w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa.

Śląski pakiet dla Mieszkańca obejmie trzy filary:

  • zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych
  • wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

I Filar – 64,9 mln zł
Realizowany w ramach projektu „Śląskie dla zdrowia w przeciwdziałaniu COVID – 19”
Kontakt: Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
+48 32 723 31 16
zso@fgsa.pl


II Filar – 13 mln zł
Realizowany w ramach projektu „Śląskie pomaga”
Kontakt: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
+48 32 730 68 69
jjeleniewska@rops-katowice.pl


III Filar – 3,8 mln zł
Realizowany w ramach projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie województwa śląskiego
Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
+48 32 77 40 125
efs@slaskie.pl


Łączna pula środków wynosi 81,7 mln złotych.