Śląskie Pomaga - dodatkowy nabór wniosków

Baner przedstawiający informację o dodatkowym naborze Śląski Pakiet dla Mieszkańca
„Śląski Pakiet dla Mieszkańca”- Śląskie Pomaga - dodatkowy nabór wniosków

9 lutego 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłosił nabór dla Partnerów projektu „Śląskie Pomaga” na dodatkowe wsparcie finansowe w ramach Zadania 2. Istnieje możliwość zakupu środków ochrony indywidualnej niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-COV- 2. O dofinansowanie mogą się ubiegać Partnerzy, którzy przystąpili do projektu w 2020 r.  Wielkość wsparcia uzależniona jest od liczby miejsc statutowych w placówkach, a o jego przyznaniu decydować będzie data wpływu wniosku oraz dostępne środki. Wniosek o dofinansowanie oraz regulamin naboru dostępne są na stronie ROPS.

Informacji o prowadzonym naborze udzielają pracownicy ROPS: Pani Sylwia Adamczyk tel. 32 730 68 86, Pani Izabela Brulińska, tel. 32 730 68 82.