Dodatkowe środki finansowe na walkę z COVID-19

Na pierwszym planie osoba w kombinezonie ochronnym w maseczce i przyłbicy w tle dwie inne osoby ubrane w kombinezon, maseczkę, okulary ochronne lub przyłbicę fot. HelenJank / pixabay.com
„Śląski Pakiet dla Mieszkańca”- dodatkowe środki finansowe na walkę z COVID-19

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zwiększenia wartości projektu „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych” o 22 mln złotych.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Fundusz Górnośląski S.A., który zakupuje środki ochrony osobistej w ramach projektu.

Obecna wartość I Filaru wzrosła do 101,9 mln złotych, a łączna pula środków „Śląskiego Pakietu dla Mieszkańca” wynosi w chwili obecnej ponad 153,6 mln złotych.