Więcej środków na wsparcie mieszkańców regionu

Dwie dłonie trzymające czarne serce Śląskie Pakiet dla Mieszkańca
„Śląski pakiet dla Mieszkańca” - więcej środków na wsparcie mieszkańców regionu w obliczu pandemii
Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zwiększenia wartości projektu „Śląskie pomaga” o ponad 123 tysiące złotych. Dzięki temu wsparcie zostanie skierowane do większej liczby podmiotów, a tym samym skorzysta z niego więcej mieszkańców naszego województwa.
Działanie to jest odpowiedzią na kształtujące się potrzeby w regionie w zakresie ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Wartość II Filaru wzrosła do 13,1 mln złotych, a łączna pula środków „Śląskiego pakietu dla Mieszkańca” wynosi w chwili obecnej 81,8 mln złotych.